Thống kê thị trường
Vốn hóa (VND) 26,296,829,066.95 EPS bình quân 10,947.83
Cao 52 tuần 26,296,829,066.95 P/E bình quân(x) 7.94
Thấp 52 tuần 84,454.61 P/Bv bình quân(x) 1.37
SL CP niêm yết 828 % sở hữu nước ngoài 11.30
Phương pháp tính các chỉ số P/E bình quân thị trường