TăngGiảmVốn hóaKLGDGTGD

Tăng | Giảm | Vốn hóa | KLGD | GTGD
Mã CKGiá%Thay đổiVốn hóa
VC379.5+7.00%629.67B
SD429.1+6.99%218.25B
SJE44.5+6.97%220.51B
V1121.5+6.97%107.50B
CTM24.6+6.96%65.87B
VC732.3+6.95%156.65B
QNC40.1+6.93%498.20B
S9654+6.93%135.00B
SIC42+6.87%210.00B
SD825+6.84%70.00B
Bảng này thống kê các mã chứng khoán có mức độ tăng giá lớn nhất trong Khoảng thời gian tương ứng.Các thống kế được cập nhật 12h sau khi có số liệu giao dịch mới nhất từ hai sàn
Mã CKGiá%Thay đổiVốn hóa
MIC115.2-6.87%171.56B
EBS30.1-6.81%153.80B
NAG24.7-6.79%247.00B
KKC51.5-6.02%267.80B
SDU75.7-5.85%757.00B
VFR19.8-5.71%297.00B
SD245-5.66%218.41B
DHI12.1-5.47%16.74B
SDY44.4-5.13%66.60B
RIC39.9-5.00%2,257.60B
Bảng này thống kê các mã chứng khoán có mức độ giảm giá nhiều nhất trong Khoảng thời gian tương ứng.Các thống kế được cập nhật 12h sau khi có số liệu giao dịch mới nhất từ hai sàn
Mã CK% thay đổiVốn hóa
VC3+7.00%629.67B
SD4+6.99%218.25B
SJE+6.97%220.51B
V11+6.97%107.50B
CTM+6.96%65.87B
VC7+6.95%156.65B
QNC+6.93%498.20B
S96+6.93%135.00B
SIC+6.87%210.00B
SD8+6.84%70.00B
Bảng này thống kê các Doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường (Market Capitalization) lớn nhất trong Khoảng thời gian tương ứng.Các thống kế được cập nhật 12h sau khi có số liệu giao dịch mới nhất từ hai sàn
Mã CKKhối lượng GDVốn hóa
STB5.59M16,882.24B
KLS3.81M3,207.60B
VCG3.21M11,049.30B
REE3.21M4,457.30B
SSI2.89M12,725.74B
KBC2.71M9,717.16B
ITA2.63M8,172.80B
GMD2.41M4,987.50B
VNE1.84M580.50B
SAM1.73M2,237.99B
Bảng này thống kê các mã chứng khoán có khối lượng giao dịch lớn nhất (most active) trong Khoảng thời gian tương ứng.Các thống kế được cập nhật 12h sau khi có số liệu giao dịch mới nhất từ hai sàn
Mã CKGiá trị GDVốn hóa
GMD252.48B4,987.50B
SSI242.60B12,725.74B
VCG192.00B11,049.30B
STB185.89B16,882.24B
KLS185.11B3,207.60B
REE178.00B4,457.30B
DRC154.19B2,646.16B
HAG148.79B22,592.08B
KBC134.97B9,717.16B
ITA105.68B8,172.80B
Bảng này thống kê các mã chứng khoán có giá trị giao dịch lớn nhất (most active) trong Khoảng thời gian tương ứng.Các thống kế được cập nhật 12h sau khi có số liệu giao dịch mới nhất từ hai sàn