Chuyển bộ gõ  
Trang chủDữ liệuCông cụBáo cáoBộ chỉ số FPTS

Tìm kiếm cơ bản
Tìm kiếm nâng cao
Lọc chỉ tiêu theo:


ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ


Các cổ phiếu có tăng trưởng doanh thu tốt; Hoạt động kinh doanh ổn định và được thị trường định giá hợp lý.

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG


Các cổ phiếu có hoạt động kinh doanh ổn định, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tốt.

CP TIỀM NĂNG


Các cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt, có tiềm năng tăng trưởng và được thị trường định

CP TỐT BỊ LÃNG QUÊN


Các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng và được thị trường định giá thấp.

CP CÓ TÍN HIỆU TT ĐẶC BIỆT


Các cổ phiếu có giá và khối lượng thay đổi đột biến so với bình quân 10 phiên gần nhất

© Copyright 2007 FPT Securities, All rights reserved. Email: fptsecurities@fpt.com.vn
® Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS). Mọi thông tin trên đây là tài sản thuộc quyền sở hữu của FPTS.
Việc sử dụng hay phát hành lại những thông tin này mà không được sự cho phép đều bị coi là vi phạm và bị ngăn cấm theo luật định.
  Xem chi tiết Lưu ý đặc biệt.